Klonowanie portfeli

NetFund.pl oferuje innowacyjną na polskim rynku e-usługę NetInvestor, będącą narzędziem wspierającym proces zakupu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych przez Internet.


Podstawą funkcjonowania usługi NetInvestor jest sieć klonująca z wbudowaną giełdą funduszy, w ramach której dostępne są:

Sieć społecznościowa
Sieć społecznościowa pozwalająca na wzajemne informowanie o dokonywanych transakcjach.
Ranking użytkowników
Ranking użytkowników portalu i możliwość porównywania ich pod względem różnych kryteriów i wskaźników.

Dzięki sieci klonującej początkujący inwestorzy mogą korzystać z wiedzy i pomysłów doświadczonych ekspertów*.

Wyrażając chęć klonowania portfela, inwestorzy informowani są mailem bądź poprzez sms o każdej transakcji przeprowadzonej na portfelu, który kopiują. Ranking użytkowników pozwala na bieżące monitorowanie najlepszych zarządzających swoimi portfelami, a co za tym idzie daje możliwość ciągłego wzorowania się na pozostałych inwestorach.

*System umożliwia podmiotom, posiadającym nadane przez Komisję Nadzoru Finansowego uprawnienia do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego, tworzenie portfeli demonstracyjnych, na podstawie których osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które zawarły z Netfund.pl sp. z o.o. umowę o korzystanie z usług Systemu mają możliwość klonowania portfela, tj. automatycznego składania zleceń dotyczących nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w celu skopiowania alokacji jednostek uczestnictwa wskazanej w portfelu demonstracyjnym w ramach swojego portfela inwestycyjnego.

Założ bezpłatnie konto już dziś. Wzoruj się na najskuteczniejszych inwestorach i pozwól innym wzorować się na tobie.

Netfund.pl sp. z o.o. świadczy usługi w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie - nr licencji: DFI/I/4031/5/19/12/U/MK.